💖 Katkıda Bulunma Rehberi

🔰 Script'i Tanıyalım

 • 👨‍🔧 Kod içerisinde en altta bulunan kısayolları değiştirebilirsin

 • 🤝 Emojiler hakkında desteğe ihtiyacım var

 • ✲ Ctrl P açılan ekranda Tasks: Run Task komutu ile istediğin koşulla çalıştırabilirsin

 • ✲ Ctrl ⇧ Shift B ile direkt olarak Run edebilirsin

💒 Çalışma Ortamı

 • 🌃 VSCode üzerinden çalışılmaktadır

 • 🔸 Çalışma ortamı hakkında bilgiler için 🔰 AutoHotkey'e Giriş alanına bakabilirsin

 • 💫 AutoHotkey alanından kullanılan programlama dili hakkında bilgi alabilirsin

🗂️ Dizinlerin Anlamları

Sembol

Açıklama

util

🧰 Faydalı araçlar

core

⚙️ Çekirdek kodlar

example

⭐ Örnek çalışmalar

💁‍♂️ Kısayolların Anlamları

💞 Kısayol

📝 Anlamı

❖ Win Key

Uygulama tetikleme

❖ Win ⇧ Shift Key

Uygulamayı yeniden çalıştırma

❖ Win ✲ Ctrl Key

Seçili metni kullanma

❖ Win ✲ Ctrl ⇧ Shift Key

Seçili metni değiştirme

❖ Win ✲ Ctrl ⇧ Shift ⎇ Alt Key

Özel scriptler

🍍 Kısayol Tanımlamaları

Sembol

Açıklama

#

Win (Windows logo key)

!

Alt

^

Control

+

Shift

&

Birden faza kısayolu birleştirme

🙄 Bilinen Sorunlar

 • 🐛 Emojiler Markdown All in One eklentisi ile düzgün çalışmamakta

✔️ Yapılacaklar

 • 📃 Kısayollar kod içinde değil, res/settings.json dosyasından çekilecek

 • 🏗️ Kullanıcılara arayüzle hotkey yapma imkanı tanınacak

  • 👷‍♂️ Penceresi aktifken, 🌱 ikonuna tıklayarak, kısayolunu oluşturabilecek

  • 💬 Emin misiniz diyerek, pencere başlığı gösterilecek

  • 💞 Script tarafından title, iconPath ve exePath otomatik alınacak

 • 💖 Emoji penceresi EmojiPedia'daki emojilere göre yapılacak

  • 📋 Emojiler için panel eklenecek, windows emoji gibi seçme ve arama imkanı olacak

  • 🤔 Windows panel olduğundan çok gerekli olmayabilir

  • 💭 Seçili metni emofiy edebilir belki (?)

  • 🤖 Kod tamamlaması (⭾ Tab) olabilir belki

 • 👜 Windows Store APP yapılacak

🔗 Faydalı Bağlantılar